Your search results

Politica de privadesa

Política de Privadesa WEB

Tal i com estableix el RGPD (reglament (UE) 2016/679), us proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

 

Responsable:

Raó social: FORNER INVERSIONES SLU
C.I.F.: B-66616905
Adreça: Av.Diagonal 477 8ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: 934192554
Correu electrònic: info@fornerinversiones.com

 

Finalitat:

Us informem que afegirem les Dades de Caràcter Personal recollides a un fitxer sota la nostra responsabilitat amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens demanin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès (així com realitzar la facturació dels productes adquirits al nostre Web). Conservarem les dades proporcionades mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat en demani la supressió.

 

Legitimació:

Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquest Web, així com l’oferta de productes i serveis, es basaran en el consentiment que es demana a l’interessat.
L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

 

Destinataris:

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

Drets:

Teniu drets com a interessats directes a obtenir confirmació sobre si a FORNER INVERSIONES SLU estem tractant dades personals que us concerneixen o no. Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si fos el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides.
En algunes circumstàncies, podreu demanar la limitació del tractament de les vostres dades i únicament les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions.
En algunes circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. FORNER INVERSIONES SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
En algunes circumstàncies, podreu tenir dret a rebre les dades personals que us concerneixin i que ens hagueu facilitat i transmetre-les o demanar que les proporcionem a tercers sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).
Us informem que tindreu dret, en algunes circumstàncies, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat (inclosa l’elaboració de perfils) que us produeixi efectes jurídics o us afecti significativament de manera semblant.