Your search results

Constructora

TREBALLEM AMB PRODUCTE PROPI
I / O A TRAVÉS D’INVERSIONS DE TERCER

Tenim caràcter integral, sent responsabilitat nostra a títol enunciatiu i no limitatiu, la selecció i contractació en nom propi de tots els tècnics que siguin necessaris per al desenvolupament de les obres i la redacció dels corresponents projectes tècnics, la sol·licitud en nom de la Propietat de totes les llicències, permisos i autoritzacions que siguin necessaris per a l’execució de l’obra i la posterior utilització de l’actiu.

L’execució i gestió directa de les obres de construcció de l’Actiu en els terminis compromesos, el control de costs i la qualitat dels materials, la reposició de voreres o qualsevol altre tipus d’element relatiu a la urbanització de les finques que poguessin veure’s afectades per les obres.

Tramitació i obtenció de qualsevol tipus d’alta i enganxament, provisionals, i definitius, a tot tipus de serveis i subministraments. O la finalització de les obres i lliurament de l’Actiu a la propietat amb les llicències necessàries per a la seva utilització (incloent-hi les llicències de primera ocupació o equivalents de les unitats resultants) i en perfectes condicions de terminació, acabat i funcionament.